<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-169/2019 z dnia 2019-06-21

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- dogrywka
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-24 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-08-09 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-08-09 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
21.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 523.0 kB )
21.06.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 173.6 kB )
21.06.2019 Formularze cenowe -pakiety ( 138.1 kB )
21.06.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.9 kB )
21.06.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.7 kB )
21.06.2019 JEDZ do pobrania ( 82.7 kB )
21.06.2019 JEDZ do zaimportowania ( 135.7 kB )
01.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 659.5 kB )
01.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 664.5 kB )
17.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 66 kB )
23.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 66.8 kB )
23.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4). Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 738.5 kB )
25.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 65 kB )
25.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) ( 66 kB )
25.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (7) ( 65 kB )
25.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 75.3 kB )
13.08.2019docx file Oświadczenie GK ( 20.3 kB )
13.08.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 49 kB )
06.09.2019 Wynik postępowania nr 1 ( 70 kB )