<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-113/2019 z dnia 2019-05-23

TEMAT: Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializa otrzewnowa, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-06-27 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-07-05 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-07-05 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.05.2019 ogłoszenie o zamówieniu ( 1.0 MB )
23.05.2019docx file SIWZ ( 178.7 kB )
23.05.2019 pakiety do SIWZ - formularze cenowe ( 120.5 kB )
23.05.2019docx file wzór umowy - zał. nr 4 ( 33.0 kB )
23.05.2019 JEDZ do pobrania ( 81.6 kB )
23.05.2019 JEDZ do zaimportowania ( 135.7 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 1 ( 635.5 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 2 ( 63 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 3 ( 63 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 4 ( 634.5 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 5 ( 634.5 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 6 ( 633.5 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 7 ( 633.5 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 8 ( 63 kB )
17.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 9 ( 632.5 kB )
28.06.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 10 ( 63 kB )
11.07.2019 zestawienie ofert z otwarcia ( 54 kB )
01.08.2019 wynik I ( 797.5 kB )
07.08.2019 wynik II ( 653.5 kB )