<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-124/2019 z dnia 2019-05-14

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego stentgraftów typu branch dla PCCE
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-06-17 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-06-17 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 157.1 kB )
14.05.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 164.8 kB )
14.05.2019 Formularze cenowe ( 49.5 kB )
14.05.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.3 kB )
14.05.2019 JEDZ do pobrania ( 82.7 kB )
14.05.2019 JEDZ do zaimportowania ( 135.6 kB )
24.05.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 65 kB )
18.06.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 38 kB )
05.07.2019 Wynik postępowania nr 1 ( 653.5 kB )
23.07.2019 Wynik postępowania nr 2 ( 64 kB )