<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-128/2019 z dnia 2019-05-13

TEMAT: Dostawa zastawek aortalnych do implantacji przezskórnej
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-06-14 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-06-14 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
13.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 124.7 kB )
13.05.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 165.9 kB )
13.05.2019 Formularz cenowy ( 23 kB )
13.05.2019 JEDZ do pobrania ( 82.7 kB )
13.05.2019 JEDZ do zaimportowania ( 135.6 kB )
13.05.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 31.7 kB )
24.05.2019 Modyfikacja SIWZ - (dotyczy formularza oferty) ( 631.5 kB )
14.06.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 37 kB )
28.06.2019 Wynik postępowania ( 64 kB )