<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-33/2017 z dnia 2017-04-19

TEMAT: Wykonanie naprawy łóżek firmy Falcon
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-04-28 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-05-11 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-05-11 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
19.04.2017 Ogłoszenie ( 91.5 kB )
19.04.2017docx file SIWZ ( 92.1 kB )
19.04.2017 Formularz cenowy - załącznik nr 1 ( 86.5 kB )
19.04.2017docx file Umowa - załącznik nr 4 ( 45.2 kB )
26.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 14.3 kB )
26.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 12.8 kB )
28.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 12.8 kB )
09.05.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 121.5 kB )
09.05.2017docx file Modyfikacja SIWZ ( 92.3 kB )
09.05.2017 Modyfikacja -formularz cenowy - zał. nr 1 ( 86.5 kB )
09.05.2017 Wykaz sprzętu ( 29.3 kB )
17.05.2017 Unieważnienie postępowania ( 102.5 kB )