<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-26/2017 z dnia 2017-04-13

TEMAT: Przeglądy i konserwacja systemów pożarowych oraz bieżąca naprawa systemów oświetlenia awaryjnego w budynkach USK we Wrocławiu- 24 miesiące
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-04-28 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-05-08 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-05-08 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
13.04.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 81.6 kB )
13.04.2017docx file SIWZ ( 93.9 kB )
13.04.2017docx file Załącznik nr 1a ( 31.1 kB )
13.04.2017docx file Załącznik nr 4 wzór umowy ( 31.3 kB )
13.04.2017docx file Załącznik nr 5- harmonogram ( 15.9 kB )
14.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 12.2 kB )
25.04.2017 Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 64 kB )
25.04.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 649.5 kB )
25.04.2017docx file Formularze cenowe- pakiety po modyfikacji. ( 59.9 kB )
25.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 11.1 kB )
10.05.2017 Zestawienie ofert z otwarcia zgodnie z art 86 pkt 5 ( 36 kB )
05.06.2017 Wynik ( 73 kB )