<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-30/2017 z dnia 2017-04-10

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii - wyczerpanie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-05-18 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-05-18 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.04.2017 Ogłoszenie ( 220.8 kB )
10.04.2017docx file SIWZ ( 78.2 kB )
10.04.2017docx file JEDZ.- Załącznik nr 3 ( 49.2 kB )
10.04.2017docx file Wzory umów - Załącznik nr 4 ( 42.2 kB )
10.04.2017 Formularz cenowy - załącznik nr 1 ( 27 kB )
28.04.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 422.5 kB )
04.05.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 109.5 kB )
23.05.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ( 50 kB )
23.05.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.1 kB )
21.06.2017 Wynik ( 678.5 kB )
29.06.2017 Wynik II ( 65 kB )