<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-31/2017 z dnia 2017-03-17

TEMAT: Materiały do sterylizacji - przetarg dwuletni
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-03-28 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-03-28 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.03.2017docx file siwz ( 59.4 kB )
17.03.2017docx file Wzór umowy - załącznik nr 4 ( 30.2 kB )
17.03.2017 Formularz cenowy - załącznik nr 1a ( 11 kB )
17.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu. ( 48.3 kB )
23.03.2017 Odpowiedzi na pytania 1 ( 653.5 kB )
23.03.2017 Odpowiedzi na pytania 2 ( 659.5 kB )
23.03.2017 Odpowiedzi na pytania 3 ( 653.5 kB )
23.03.2017 Odpowiedzi na pytania 4 ( 64 kB )
24.03.2017 Odpowiedzi na pytania 5 ( 643.5 kB )
24.03.2017 Odpowiedzi na pytania 6 ( 633.5 kB )
29.03.2017 Zestawienie ofert z otwarcia zgodnie z art.86 ust.5 ( 35 kB )
12.04.2017docx file Grupa Kapitałowa ( 20.3 kB )
29.05.2017 Wynik ( 73 kB )