<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-23/2017 z dnia 2017-02-22

TEMAT: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKA NEUROCHIRURGII- POWTÓRZENIE
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-03-03 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-03-07 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-03-07 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
22.02.2017 Ogłoszenie ( 111.2 kB )
22.02.2017 SIWZ ( 254.5 kB )
22.02.2017docx file Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 26.8 kB )
01.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 12.8 kB )
01.03.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 113.5 kB )
08.03.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 42.5 kB )
17.05.2017 Unieważnienie postępowania ( 98 kB )