<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-16/2017 z dnia 2017-02-07

TEMAT: NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA BLOK OPERACYJNY- POWTÓRZENIE
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-02-15 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-02-15 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.02.2017 Ogłoszenie ( 102.2 kB )
07.02.2017 SIWZ ( 261.5 kB )
07.02.2017 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 114.5 kB )
13.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 121.5 kB )
17.02.2017 Zestawienie z otwarcia ofert ( 64.5 kB )
20.03.2017 Wynik ( 690.5 kB )
06.04.2017 Wynik II ( 677.5 kB )