<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-232/2016 z dnia 2017-01-23

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-03-03 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-03-09 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-03-09 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.01.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 137.2 kB )
23.01.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 50 kB )
23.01.2017 Formularze cenowe- pakiety ( 1.0 MB )
20.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 65 kB )
20.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 65 kB )
20.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
20.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 65 kB )
20.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 631.5 kB )
20.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) . Modyfikacja SIWZ; zmiana terminu składania i otwarcia ( 70 kB )
28.02.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (7) ( 63 kB )
02.03.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (8) ( 63 kB )
10.03.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 44 kB )
10.03.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
30.03.2017 Wynik postępowania nr 1 ( 65 kB )
13.04.2017 Wynik postępowania nr 2 ( 737.5 kB )