Klinika Psychiatrii

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Dr n. med. Monika Kantorska - Janiec

Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Koordynator Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic
Dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak

Oddział Kliniczny Psychiatryczny i Psychogeriatryczny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Zastępca Lekarza Kierującego - Kierownika Kliniki
dr n. med. Jan Aleksander Beszłej


LokalizacjaWybrzeże L. Pasteura 10, 50-367 Wrocław

KontaktTelefon

Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego

Sekretariat Katedry i Kliniki
Psychiatrii SPSK UMeD
Lidia Sulik

e-mail

(71) 784-16-10


(71) 784-16-00


 

Rejestracja pacjentów w godzinach 9:00 - 12:00
Danuta Jakobsche

 

Koordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego
Dr n. med. Monika Kantorska-Janiec
(71) 784 16 34
Koordynator Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic
Dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
(71) 784 16 43
Dyżurka pielęgniarska
Pielęgniarka
mgr Julia Houszka
(71) 784 16 41


Informacja o Klinice:


Diaggnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych: organicznych (otępienia, choroby wieku podeszłego), psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), nerwicowych i osobowości. Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów SPSK-1 z zakresu psychiatrii oraz  psychiatrii dzieci i młodzieży
W strukturze Kliniki Psychiatrii SPSK nr 1 znajdują się:
-    Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny
-    Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic
-    Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Zespół psychologów klinicznych oraz psychiatrów konsultantów.

 

Usługi medyczne

Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych: organicznych (otępienia, choroby wieku podeszłego), psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), nerwicowych i osobowości.

Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów oddziałów stacjonarnych SPSK-1 z zakresu psychiatrii i  psychiatrii dzieci
i młodzieży oraz psychologii klinicznej.

 

 

 Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Zespół Kliniki


Lekarze

Prof. dr hab. Jerzy Leszek
Dr hab. Krzysztof Małyszczak
Dr hab. Tomasz Pawłowski
Dr hab.  Dorota Frydecka (urlop wychowawczy)
Dr med. Tomasz  Hadryś
Dr med. Monika Kantorska-Janiec
Dr hab.  Przemysław Pacan
Dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska
Dr med. Elżbieta Trypka
Lek. Damian Sawicki
Dr med. Patryk Piotrowski
Dr med. Agnieszka Cyran
Dr med Magdalena Grzesiak
Dr med. Jan Aleksander Beszłej

Pielęgniarka
Mgr Julia Houszka
Dr med. Jan Aleksander Beszłej


Psycholodzy

Dr Sylwia Chładzińska-Kiejna
Dr Dorota Szcześniak
Mgr Kamila Kotowicz
Mgr Karolina Fila-Witecka
Mgr Małgorzata Jackowska - Adamska
Mgr Iga Jaworska - Gruszczyńska
Mgr Elżbieta Luczys
Mgr Adrianna Senczyszyn
Mgr Anna Moszczyńska (urlop wychowawczy)
Mgr Elżbieta Szpich
Mgr Katarzyna Wiśniewska
Mgr Anna Wodiany
Dr Maja Biała (urlop wychowawczy)
Mgr Maciej Wójcik (urlop rodzicielski)
Mgr Anna Rudkowska - Mytych
Dr Renata Wallner
Mgr Aleksandra Mokrzycka

Terapeuci
Anna Przeklasa
Mgr Antonina Mamet


Lekarze specjaliści psychiatrzy konsultujący  pacjentów SPSK1:

   Kliniki dla dorosłych:    Dr n. med. Monika Kantorska - Janiec

   Kliniki Pediatryczne:    Dr n. med. Monika Szewczuk - Bogusławska

 

 

 

Zespół psychologów klinicznych konsultujących  pacjentów SPSK1

Kliniki dla dorosłych

Mgr Elzbieta Luczys
   - Klinika Geriatrii
   - Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Dr Dorota Szcześniak
   -    Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (dwa oddziały dorosłych)
   -    Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
   -    Klinika Ginekologii i Położnictwa (+Patologia Ciąży i Oddział Septyczny)
   -    Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
   -    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   -    Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
   -    Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej

Kliniki Pediatryczne:

Mgr Elżbieta Szpich
   - Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

mgr Małgorzata Jackowska-Adamska
    -    Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia


Rejestracja:    Danuta Jakobsche

Sekretariat Kliniki: Lidia Sulik


Historia Kliniki:

Historia Kliniki:
Klinik Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, została otwarta 21 V 1946 r. w budynku Miejskiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Kraszewskiego 25.

Pierwszym kierownikiem został prof. Adrian Demianowski wcześniej profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pod jego kierunkiem we Wrocławiu habilitowali się wybitni polscy psychiatrzy: Kazimierz Dąbrowski i Lucjan Korzeniowski. W roku akademickim 1949/1950 powołano Akademię Medyczną, do której włączono również Katedrę
i Klinikę Psychiatrii. W latach 1954-1957, z przyczyn politycznych, prof. A. Demianowski został odsunięty od pracy na uczelni, zastąpił go dr med. Stanisław Świerczek.  Prof. Demianowski powrócił w 1957 r. i prowadził Klinikę do śmierci w 1960 r. W kolejnych latach kierownikami Katedry i Kliniki byli: doc. Maria Demianowska (1960-1964), prof. Adam Bukowczyk (1964-1976), prof. Augustyn Wasik (1976-1991), prof. Andrzej Kiejna(1991 – 2016).Obecnie Kierownikiem Kliniki jest prof. Joanna Rymaszewska.